[vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”5″ bottom_padding=”0″ overlay_alpha=”0″ gutter_size=”100″ shift_y=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”4″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ shift_y=”0″][vc_column_inner column_width_use_pixel=”yes” align_horizontal=”align_center” gutter_size=”3″ font_family=”font-762333″ overlay_alpha=”100″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ mobile_width_full=”” width=”1/1″ column_width_pixel=”700″][vc_custom_heading text_size=”h1″ text_space=”fontspace-111509″ text_transform=”capitalize” separator=”yes” separator_color=”yes” sub_lead=”yes” sub_reduced=”yes” text_align=”text-center” text_serif=”” subheading=”Việc hợp tác sẽ yêu cầu từ hai bên các điều kiện để đảm bảo tính hệ thống và tiêu chuẩn quản lý nên quý khách vui lòng cung cấp thông tin cụ thể về mặt bằng, địa chỉ … qua email : info@milanocoffee.com.vn
và thỏa mãn các điều kiện bên dưới”]CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA QUÝ KHÁCH HIỆN TẠI SANG MÔ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN CÀ PHÊ MILANO[/vc_custom_heading][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”0″ top_padding=”3″ bottom_padding=”0″ overlay_alpha=”100″ gutter_size=”100″ shift_y=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”4″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][uncode_index el_id=”index-2222″ loop=”size:6|order_by:date|post_type:portfolio|by_id:4146,4142,4081,4078,4069,4065″ index_back_color=”color-wayh” filtering=”yes” filtering_position=”center” filtering_uppercase=”yes” filter_mobile=”yes” gutter_size=”0″ post_items=”title,media,text,link,author,date,category,extra” page_items=”title,media,text,category” product_items=”title,media,text,category,price” portfolio_items=”media|featured|onpost|poster,title” screen_lg=”1000″ screen_md=”800″ screen_sm=”600″ single_text=”overlay” images_size=”four-three” single_overlay_color=”accent” single_overlay_opacity=”85″ single_image_color_anim=”yes” single_h_align=”center” single_padding=”2″ single_title_transform=”uppercase” single_title_dimension=”h6″ single_title_family=”font-762333″ single_border=”yes” single_css_animation=”bottom-t-top” single_animation_speed=”600″ single_animation_delay=”200″ custom_order=”yes” filtering_transform=”uppercase” carousel_rtl=”” filtering_menu=”dropdown” single_block_click=”yes” single_text_hover=”yes” single_no_background=”” single_title_serif=”” single_title_divider=”” single_half_padding=”” single_title_bold=”yes” footer_position=”left” title=”Portfolio Preview” items=”e30=” order_ids=”4078,4065,4081,4146,4069,4142,4140,4085,4071″ single_icon=”fa fa-cog”][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”5″ bottom_padding=”5″ overlay_alpha=”0″ gutter_size=”100″ shift_y=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”75″ align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”4″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ shift_y=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”100″ medium_width=”3″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/3″][vc_icon position=”left” icon=”fa fa-map-marker” icon_color=”accent” size=”fa-2x” text_size=”h5″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ align=”left” title=”Vị trí mặt bằng “]Vị trí mặt bằng cửa hàng kinh doanh của quý khách phải đảm bảo các tiêu chí xét duyệt về khoảng cách, mật độ dân cư, các yếu tố xét duyệ mặt bằng của bộ phận Phát triển kinh doanh.[/vc_icon][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”100″ medium_width=”3″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/3″][vc_icon position=”left” icon=”fa fa-gears2″ icon_color=”accent” size=”fa-2x” text_size=”h5″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”400″ align=”left” title=”Vận hành quản lý”]Đảm bảo tiêu chí và yêu cầu về vận hành, quản lý cửa hàng theo tiêu của của cà phê MILANO[/vc_icon][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”100″ medium_width=”3″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/3″][vc_icon position=”left” icon=”fa fa-coffee-cup” icon_color=”accent” size=”fa-2x” text_size=”h5″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”600″ align=”left” title=”Chất lượng sản phẩm”]Đảm bảo chất lượng cà phê, pha chế đúng cách, đúng định lượng , không pha trộn cà phê khác. Bán đúng giá .[/vc_icon][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ shift_y=”0″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”100″ medium_width=”3″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/3″][vc_icon position=”left” icon=”fa fa-store” icon_color=”accent” size=”fa-2x” text_size=”h5″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ align=”left” title=”Chuyển đổi mô hình”]Chi phí thay đổi cơ sở và vật dụng, trang trí cửa hàng theo đúng chuẩn của cà phê MILANO. Sẽ được tính toán cụ thể theo từng trường hợp .[/vc_icon][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”100″ medium_width=”3″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/3″][vc_icon position=”left” icon=”fa fa-tools” icon_color=”accent” size=”fa-2x” text_size=”h5″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”400″ align=”left” title=”Training, quy trình”]Tham gia training học pha chế, các quy trình và hoạt động nhượng quyền như đại lý mới.[/vc_icon][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”100″ medium_width=”3″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/3″][vc_icon position=”left” icon=”fa fa-flag” icon_color=”accent” size=”fa-2x” text_size=”h5″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”600″ align=”left” title=”Tính hệ thống “]Đảm bảo tuyệt đối các quy định mang tính hệ thống, tính đồng nhất của chuỗi nhượng quyền.[/vc_icon][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”0″ top_padding=”6″ bottom_padding=”6″ back_color=”color-wayh” back_image=”44313″ back_position=”center center” parallax=”yes” overlay_color=”color-wayh” overlay_alpha=”35″ gutter_size=”100″ shift_y=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” style=”dark” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][vc_gallery el_id=”gallery-35677″ type=”carousel” medias=”55722,55723,55724,55725,55726,55727″ carousel_lg=”1″ carousel_md=”1″ carousel_sm=”1″ gutter_size=”0″ media_items=”icon,media|lightbox|original” carousel_type=”fade” carousel_interval=”5000″ carousel_navspeed=”400″ carousel_nav=”yes” carousel_dots_mobile=”yes” carousel_autoh=”yes” carousel_textual=”yes” stage_padding=”0″ single_overlay_opacity=”50″ single_padding=”2″ single_title_dimension=”h4″ single_title_family=”font-762333″ single_css_animation=”zoom-in” single_animation_delay=”200″ carousel_twitter=”yes” title=”Hình ảnh mô hình”][/vc_column][/vc_row]