CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA QUÝ KHÁCH HIỆN TẠI SANG MÔ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN CÀ PHÊ MILANO


Việc hợp tác sẽ yêu cầu từ hai bên các điều kiện để đảm bảo tính hệ thống và tiêu chuẩn quản lý nên quý khách vui lòng cung cấp thông tin cụ thể về mặt bằng, địa chỉ ... qua email : info@milanocoffee.com.vn
và thỏa mãn các điều kiện bên dưới

Nothing found.

Vị trí mặt bằng

Vị trí mặt bằng cửa hàng kinh doanh của quý khách phải đảm bảo các tiêu chí xét duyệt về khoảng cách, mật độ dân cư, các yếu tố xét duyệ mặt bằng của bộ phận Phát triển kinh doanh.

Vận hành quản lý

Đảm bảo tiêu chí và yêu cầu về vận hành, quản lý cửa hàng theo tiêu của của cà phê MILANO

Chất lượng sản phẩm

Đảm bảo chất lượng cà phê, pha chế đúng cách, đúng định lượng , không pha trộn cà phê khác. Bán đúng giá .

Chuyển đổi mô hình

Chi phí thay đổi cơ sở và vật dụng, trang trí cửa hàng theo đúng chuẩn của cà phê MILANO. Sẽ được tính toán cụ thể theo từng trường hợp .

Training, quy trình

Tham gia training học pha chế, các quy trình và hoạt động nhượng quyền như đại lý mới.

Tính hệ thống

Đảm bảo tuyệt đối các quy định mang tính hệ thống, tính đồng nhất của chuỗi nhượng quyền.