[vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”4″ bottom_padding=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ shift_y=”0″][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_custom_heading heading_semantic=”h1″ text_size=”fontsize-338686″ text_space=”fontspace-111509″ text_weight=”700″ separator=”yes” separator_color=”yes” separator_double=”yes”]

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN của MILANO COFFEE

[/vc_custom_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”2″ bottom_padding=”4″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ shift_y=”0″][vc_column column_width_percent=”100″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column_text]

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT của CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ LÊ PHAN

MILANO COFFEE

Hoạt động của CÀ PHÊ MILANO  được xây dựng trên nền tảng sự tin tưởng giữa Quý khách với công ty chúng tôi. Nhằm bảo mật thông tin cá nhân Quý khách cung cấp cho chúng tôi, CÀ PHÊ MILANO luôn tuân thủ những nguyên tắc bảo mật sau:

1. Chúng tôi chỉ yêu cầu những thông tin cá nhân mà chúng tôi tin là có liên quan và cần thiết để chúng tôi hiểu rõ các nhu cầu, thắc mắc và cần hỗ trợ của Quý khách hàng.

2. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân  của Quý khách để trao đổi, liên lạc, gửi thông tin, xác nhận thông tin.

3. Chúng tôi sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ tổ chức bên ngoài nào trừ khi Quý khách đồng ý hoặc do pháp luật yêu cầu hoặc chúng tôi đã thông báo trước cho Quý khách.

4. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể phải cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng chúng tôi chỉ thực hiện việc cung cấp này đúng thẩm quyền.

5. Chúng tôi đặt mục tiêu lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách một cách chính xác và cập nhật.

6. Chúng tôi duy trì những hệ thống bảo mật nghiêm ngặt được thiết kế để ngăn chặn bất kỳ cá nhân nào, bao gồm cả nhân viên của chúng tôi truy cập bất hợp lệ vào các thông tin cá nhân của Quý khách.

7. Công ty TNHH Cà phê LÊ PHAN, các nhân viên của chúng tôi và tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của Quý khách được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của chúng tôi.

Bằng cách duy trì cam kết của chúng tôi đối với những nguyên tắc trên, CÀ PHÊ MILANO muốn khẳng định rằng chúng tôi luôn trân trọng sự tin tưởng mà Quý khách dành cho chúng tôi.

 Trân trọng ! 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]