Hành trình của tách cà phê

 

Ẩn sau mỗi tách cà phê là hành trình dài, là tâm huyết, là một nền văn hóa cà phê, và để đổi được tách cà phê buổi sáng thật không dễ dàng tí nào.   MILANO sẽ giúp bạn hiểu rõ thêm về “hành trình của tách cà phê”

hanh-trinh-ly-ca-phe-milanocoffee (2)

hanh-trinh-ly-ca-phe-milanocoffee (3)hanh-trinh-ly-ca-phe-milanocoffee (5)hanh-trinh-ly-ca-phe-milanocoffee (4)hanh-trinh-ly-ca-phe-milanocoffee (6)hanh-trinh-ly-ca-phe-milanocoffee (7)hanh-trinh-ly-ca-phe-milanocoffee (8)hanh-trinh-ly-ca-phe-milanocoffee (9)hanh-trinh-ly-ca-phe-milanocoffee (10)hanh-trinh-ly-ca-phe-milanocoffee (11)hanh-trinh-ly-ca-phe-milanocoffee (12)hanh-trinh-ly-ca-phe-milanocoffee (13)hanh-trinh-ly-ca-phe-milanocoffee (14)hanh-trinh-ly-ca-phe-milanocoffee (15)hanh-trinh-ly-ca-phe-milanocoffee (16)hanh-trinh-ly-ca-phe-milanocoffee (1)  Nguồn Bizbrain.org

Trans bởi Cà phê Bột – MILANO coffee