Bạn có biết: 10 quốc gia uống nhiều cà phê nhất trên thế giới?

.. và 10 quốc gia sản xuất và nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới?

(nguồn ilovecoffee )