MILANO COFFEE KIOSK

dành cho mặt bằng nhỏ
Tối ưu không gian
  • Diện tích từ 12-25m2
  • Đầy đủ trang thiết bị
  • Phù hợp với khu văn phòng, bán mang về
  • Giá từ 160,000,000

MILANO COFFEE CONTAINER

dành cho mặt bằng trống
triển khai nhanh chóng
  • Diện tích lớn hơn 12m2
  • Trang thiết bị tinh gọn
  • Xét duyệt mặt bằng trước khi hợp tác
  • Giá từ 180,000,000 đ