I. PHÍ NHƯỢNG QUYỀN

Bảng giá nhượng quyền năm 2021

Phí nhượng quyền 15.000 đ /ngày  Chỉ bằng giá một ly cà phê.

MILANO COFFEE KIOSK

dành cho mặt bằng nhỏ
Tối ưu không gian
 • Diện tích từ 9-16 m2
 • Đầy đủ trang thiết bị
 • Phù hợp với khu văn phòng, bán mang về
 • Giá từ 95,000,000

MILANO COFFEE CONTAINER

dành cho mặt bằng trống
triển khai nhanh chóng
 • Diện tích lớn hơn 12m2
 • Trang thiết bị tinh gọn
 • Xét duyệt mặt bằng trước khi hợp tác
 • Giá từ 180,000,000 đ
III. PHÍ QUẢN LÝ ( KHÔNG THU )
        • KHÔNG thu phí quản lý 
        • KHÔNG trích % lợi nhuận 
        • KHÔNG áp doanh thu