[vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”4″ bottom_padding=”4″ back_color=”color-wayh” back_image=”15051″ parallax=”yes” overlay_color=”color-wayh” overlay_alpha=”90″ equal_height=”yes” gutter_size=”2″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” position_vertical=”middle” style=”dark” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][uncode_pricing title=”MILANO COFFEE KIOSK |dành cho mặt bằng nhỏ” price=”| Tối ưu không gian” price_color=”accent” src=”“https://milanocoffee.com.vn/wp-content/uploads/2020/03/logo-container.png“/” body=”Diện tích |từ 12-25m2
Đầy đủ | trang thiết bị
Phù hợp với khu văn phòng, bán mang về
Giá từ 150,000,000” button=”url:http%3A%2F%2Fmilanocoffee.com.vn%2Fmo-hinh-milano-coffee-kiosk|title:Xem%20chi%20ti%E1%BA%BFt|target:%20_blank|”][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” position_vertical=”middle” style=”dark” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][uncode_pricing title=”MILANO COFFEE TIÊU CHUẨN|đa dạng kiểu mặt bằng” price=”| phù hợp mọi định dạng” price_color=”accent” most=”yes” body=”Diện tích |từ 30-70m2
Đầy đủ|trang thiết bị
Xét duyệt | mặt bằng trước khi hợp tác
Giá từ 160,000,000 đ ” button=”url:http%3A%2F%2Fmilanocoffee.com.vn%2Fmo-hinh-tieu-chuan-g1|title:Xem%20chi%20ti%E1%BA%BFt|target:%20_blank|”][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” position_vertical=”middle” style=”dark” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][uncode_pricing title=”MILANO COFFEE PREMIUM |mô hình nâng cao” price=”|đẹp hơn, rộng hơn, dịch vụ tốt hơn” price_color=”accent” most=”yes” body=”Diện tích |từ 80-160m2
Trang thiết bị |cao cấp
Mặt bằng rộng rãi, thoáng mát
Giá từ 700,000,000đ” button=”url:%23|title:Xem%20chi%20ti%E1%BA%BFt||”][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” style=”dark” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][uncode_pricing title=”MILANO COFFEE CONTAINER|dành cho mặt bằng trống” price=”|triển khai nhanh chóng” price_color=”accent” align=”left” body=”Diện tích |lớn hơn 12m2
Trang thiết bị tinh gọn
Xét duyệt | mặt bằng trước khi hợp tác
Giá từ 140,000,000 đ ” button=”url:http%3A%2F%2Fmilanocoffee.com.vn%2Fmo-hinh-milano-coffee-container|title:Xem%20chi%20ti%E1%BA%BFt||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image media=”79737″ media_width_percent=”100″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image media=”79641″ media_width_percent=”100″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image media=”79766″ media_width_percent=”100″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image media=”79761″ media_width_percent=”100″][/vc_column][/vc_row]